Αυτοκινητιστικές Υποθέσεις

 
 
 
 
Η σχολή οδηγών «ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ» στη Θεσσαλονίκη αναλαμβάνει την έκδοση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για όλες τις κατηγορίες σχετικά με κάθε είδους αυτοκινητιστικές υποθέσεις.

  • Εκδόσεις νέων αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων (για επιβατικά, φορτηγά και δίκυκλα οχήματα)

  • Μεταβιβάσεις όλων των οχημάτων (δικύκλων, αυτοκινήτων, φορτηγών)

  • Κληρονομικά

  • Αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας λόγω κλοπής, απώλειας ή φθοράς

  • Πινακίδες κυκλοφορίας, νέες και ανταλλακτικές από φθορά ή απώλεια

  • Άδειες τρέιλερ

  • Άρσεις παρακράτησης

  • Αλλαγή καυσίμου (υγραέριο)

  • Αλλαγή χρώματος

  • Οριστικές διαγραφές για εξαγωγή στο εξωτερικό.κ.λπ